Ekonomisk brottslighet

Skriftlig fråga 2008/09:872 av Persson, Margareta (s)

Persson, Margareta (s)

den 22 april

Fråga

2008/09:872 Ekonomisk brottslighet

av Margareta Persson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

År 2004 överlämnades en skrivelse till riksdagen. I skrivelsen presenterade den socialdemokratiska regeringen en handlingsplan mot den ekonomiska brottsligheten. Handlingsplanen innehöll omfattande åtgärdspaket för de närmaste åren. Vissa åtgärder är genomförda, andra väntar fortfarande på initiativ från regeringen. Jag vill fråga justitieministern:

Avser justitieministern att utvärdera, gå vidare och ta initiativ i linje med handlingsplanen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-04-22 Anmäld: 2009-04-22 Svar anmält: 2009-05-06 Besvarad: 2009-05-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-06)