Ekonomisk brottslighet

Skriftlig fråga 2008/09:582 av Persson, Margareta (s)

Persson, Margareta (s)

den 6 februari

Fråga

2008/09:582 Ekonomisk brottslighet

av Margareta Persson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Ekonomisk brottslighet ett stort problem för den svenska ekonomin och för välfärdens utveckling. Sammantaget förlorar staten 133 miljarder per år i skatter som inte betalas. Om den borgerliga regeringen skulle prioritera kampen mot den ekonomiska brottsligheten högre skulle det finnas resurser till att utveckla välfärden inom skola och sjukvård. Det skulle även leda till en sundare konkurrens. Ekonomisk brottslighet finns i stort sett i alla branscher. Taxibranschen har visat sig vara en bransch med mycket fusk där miljardbelopp undanhålls varje år i form av obetalda skatter, arbetsgivaravgifter och andra inbetalningar. Problemet med svart ekonomi inom taxibranschen går emellertid att lösa med hjälp av tömningscentraler där taxametrar, körjournaler och andra kontrollsystem ska tömmas en gång i månaden. En sådan tömning skulle vara obligatorisk för alla taxiförare. Nu fastnar kampen mot miljardfifflet på den borgerliga regeringens ovilja att bekämpa ekonomiska brott. Det är krångligt, säger infrastrukturministern. Men både arbetsgivaren Taxiförbundet och fackliga organisationen inom taxibranschen skulle välkomna ett sådant krav för att få bort oseriösa i branschen. Det visar på enorm passivitet och det är oansvarigt mot alla de taxifirmor som bedriver en seriös verksamhet. Jag vill fråga justitieministern:

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten inom taxibranschen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-06 Anmäld: 2009-02-09 Besvarad: 2009-02-11 Svar anmält: 2009-02-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-11)