Ekonomikontoret i Karlskrona

Skriftlig fråga 2007/08:602 av Jeppsson, Peter (s)

Jeppsson, Peter (s)

den 18 januari

Fråga

2007/08:602 Ekonomikontoret i Karlskrona

av Peter Jeppsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Den tidigare regeringen beslutade att omlokalisera verksamhet inom FM Log rörande bland annat ekonomikontoret i Karlskrona. Som en effekt av förra försvarsbeslutet skulle 55 tjänster föras till Boden. Dessa 55 tjänster är nu på plats och därigenom är det beslutet fullföljt.

I dagarna har jag blivit uppmärksammad på att det har kommit ett inriktningsbeslut som innebär att Karlskronakontoret avvecklas, som tidigare bestämts, under 2008 men att samma kompetens som i dag finns i Karlskrona måste byggas upp antingen i Boden eller i Stockholm. Det innebär att man måste nyanställa på något av dessa båda ställen samtidigt som man stänger verksamheten i Karlskrona. Skälen till detta hänger samman med att Försvarsmakten byter ekonomi- och redovisningssystem.

En beräkning som gjorts visar att denna operation innebär ökade kostnader för Försvarsmakten på mellan 28 och 33 miljoner kronor. Om man i stället låter Karlskronakontoret vara kvar till den 31 januari 2010 slipper man den kostnaden.

I det ekonomiska läge Försvarsmakten befinner sig tycker jag, och personalen i Karlskrona, att detta är en orimlig och onödig kostnad som enkelt kan undvikas.

Min fråga till försvarsministern:

Avser försvarsministern att vidta åtgärder för att ekonomikontoret i Karlskrona får vara kvar till den 31 januari 2010 för att slippa en onödig extra utgift om 28–33 miljoner kronor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-01-18 Anmäld: 2008-01-18 Besvarad: 2008-01-23 Svar anmält: 2008-01-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-23)