Ekofunduz

Skriftlig fråga 2002/03:1151 av Hagberg, Michael (s)

Hagberg, Michael (s)

den 16 juni

Fråga 2002/03:1151

av Michael Hagberg (s) till miljöminister Lena Sommestad om Ekofunduz

Sverige har sedan 1997 ekonomiskt bidragit till den polska miljöfonden Ekofunduz. De satsningar som gjorts från svensk sida har gällt för treårsperioder och det andra treårsprogrammet avslutas under september månad i år.

För närvarande är det sex länder som deltar i detta viktiga arbete i syfte att stödja åtgärder som kan bidra till en positiv miljöutveckling för detta grannland. Verksamheten har varit mycket framgångsrik och även lett till betydande export av svensk energi- och miljöteknik som därför varit gynnsam för det svenska näringslivet. Beställningar som lagts hos svenska företag har varit större än de satsningar i fonden som Sverige gjort och denna utveckling har goda förutsättningar att fortsätta.

Mot bakgrund av att nuvarande avtal för svensk del löper ut inom några månader vill jag fråga vad miljöministern har för planer för Sveriges fortsatta deltagande i Ekofunduz.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-06-16 Besvarad: 2003-06-26 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-26)