Ej höjda alkoholskatter

Skriftlig fråga 2011/12:30 av Nilsson, Jennie (S)

Nilsson, Jennie (S)

den 7 oktober

Fråga

2011/12:30 Ej höjda alkoholskatter

av Jennie Nilsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Bortfallet i arbetstimmar på grund av både enstaka fall av överdrivet bruk och det mer systematiska missbruket av alkohol är omfattande. Alkoholism är en djupt tragisk sjukdom som orsakar svåra mänskliga lidanden. Sambandet mellan våldsbrott och alkoholförtäring är tydligt, inte sällan är både offer och förövare alkoholpåverkade.

Den restriktiva alkoholpolitiken bygger på flera komponenter, inte minst att begränsa tillgängligheten. Systembolagets detaljhandelsmonopol är ett grundfundament, men även prissättning och skattesatser spelar en stor roll.

I våras uttryckte statsrådet att han avsåg att höja alkoholskatterna för att människor skulle arbeta mer och supa mindre. Det blev ingen alkoholskattehöjning trots att den ekonomiska utvecklingen samtidigt minskat regeringens reformutrymme.

På vilka omständigheter och fakta har finansministern baserat sitt ställningstagande om att avstå från att höja alkoholskatterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-10-07 Anmäld: 2011-10-10 Besvarad: 2011-10-12 Svar anmält: 2011-10-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-10-12)