Egyptens agerande mot homosexuella

Skriftlig fråga 2007/08:1595 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 28 augusti

Fråga

2007/08:1595 Egyptens agerande mot homosexuella

av Carina Hägg (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Homosexualitet omnämns inte i den egyptiska strafflagen men exempel finns på domar som fastställs av högre domstol för vanemässigt praktiserande av utsvävningar och för att ha utmanat den allmänna moralen. Enligt vissa beräkningar av frivilligorganisationer har mellan åren 2001 och 2004 sammanlagt minst 117 homosexuella dömts till fängelsestraff. Nyligen förbjöd de egyptiska myndigheterna vissa böcker att få visas på Kairos bokmässa. Bland de förbjudna böckerna fanns också böcker som behandlade homosexualitet. Tillsammans med Pakistan är Egypten det land som internationellt och inom FN hårdast motsätter sig förbättringar av HBT-personers livssituation. Samtidigt är homosexuella förbindelser kriminaliserat i ett sjuttiotal länder, varav cirka tio utdömer dödsstraff. Diskriminering i världens länder tar sig många olika uttryck.

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är vilka åtgärder han sett till att Sverige och EU har vidtagit mot bakgrund av att Egypten bromsar förbättringar för homosexuella inom landet men även i internationella sammanhang och inom FN.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-28 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-12 Svar anmält: 2008-09-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-11)