Eget utträde

Skriftlig fråga 2019/20:192 av Dennis Dioukarev (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Årligen startas företag av entreprenörer som enskilt eller tillsammans väljer att ta sociala såväl som ekonomiska risker för att förverkliga sina affärsidéer. I vissa fall kan det vara beslut som blir fruktsamma medan det i andra fall kan leda till att man väljer att återgå som anställd om verksamheten inte blir lönsam.

För att anmäla en egen avgång ur en aktiebolagsstyrelse eller från en företrädande roll för ett handels- eller kommanditbolag krävs det att anmälaren (den som väljer att avgå) betalar in en avgift mellan 300 och 900 kronor som skiljer sig beroende på bolagsform och anmälningssätt. Detta slår i sin tur särskilt hårt mot entreprenörer i de mindre företagen som blir tvungna att använda sin, ofta knappa, privata ekonomi för att betala för sitt eget utträde ur företaget.

Min fråga till näringsminister Ibrahim Baylan är:

 

Avser ministern och regeringen att eliminera denna avgift, eller anser man att denna struktur skapar goda incitament för företagsamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-15 Överlämnad: 2019-10-16 Anmäld: 2019-10-17 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga