Egendomsbrott i östra Jerusalem

Skriftlig fråga 2005/06:526 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 1 december

Fråga 2005/06:526 av Luciano Astudillo (s) till utrikesminister Laila Freivalds (s)

Egendomsbrott i östra Jerusalem

Östra Jerusalem spelar en central roll för palestinierna, dels politiskt, dels ekonomiskt, socialt och religiöst. Dock minskar chanserna kraftigt att nå en fredlig uppgörelse mellan israeler och palestinier i Jerusalem på grund av återkommande politiska aktiviteter och utspel från israeliskt håll.

Enligt en nyligen publicerad EU-rapport påvisar följande Israels intentioner att på olaglig väg tillskansa sig östra Jerusalem:

-            säkerhetsmuren som byggs runt östra Jerusalem är snart helt färdigställd, och detta långt utanför vad som kallas den gröna linjen

-            anläggandet och utvidgandet av olagliga bosättningar, dels i privat regi, dels av den israeliska staten, i och runt östra Jerusalem

-            förstörandet av palestinska hem som byggts utan tillstånd @ tillstånd som är näst intill omöjliga att få

-            striktare uppföljning av de regler som separerar bofasta palestinier i östra Jerusalem från dem som bor på Västbanken, dessutom en minskning av utfärdade arbetstillstånd

-            diskriminerande beskattning, finansiering och bygglov från Jerusalems kommun.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att stödja den palestinska befolkningen politiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt i östra Jerusalem?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-12-01 Anmäld: 2005-12-01 Besvarad: 2005-12-09 Svar anmält: 2005-12-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-09)