eftervård för ungdomsbrottslingar

Skriftlig fråga 2000/01:1371 av Sidén, Anita (m)

Sidén, Anita (m)

den 11 juni

Fråga 2000/01:1371

av Anita Sidén (m) till justitieminister Thomas Bodström om eftervård för ungdomsbrottslingar

Enligt uppgifter från Ekot den 11 juni ges endast ett fåtal av de ungdomar som döms till sluten ungdomsvård något stöd eller vård efter avtjänat straff.

Enligt en rapport från Statens institutionsstyrelse (SIS) tappar grova ungdomsbrottslingar nästan alltid kontakten med socialtjänsten efter avtjänat straff på något behandlingshem. Det har visat sig att endast 5 av 70 frigivna ungdomar fått eftervård förra året. Enligt SIS har det varit samarbetssvårigheter mellan behandlingshemmen och kommunernas socialtjänst. Många kommuner verkar heller inte veta om vilket ansvar de har i dessa ärenden. När straffet är avtjänat ska det ges eftervård vid behov. Det kan vara fortsatt behandling eller kontakt med psykolog.

Vikten av eftervård betonas av Arne Andersson, chef för behandlingshemmet Sundbo. Han anser att situationen är mycket beklaglig. Han säger att: "På så sätt kan en hel del av vistelsen vara relativt bortkastad".

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att ungdomsbrottslingar som avtjänat sina straff får erforderlig behandling?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-06-11 Besvarad: 2001-06-20 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-06-20)