Eftersatt spårunderhåll mellan Uppsala och Stockholm

Skriftlig fråga 2013/14:696 av Roger Lamell (S)

Roger Lamell (S)

till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 

Under den senaste tiden har det varit mycket stora störningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala. Problemen beror på flera olika fel – en ledning som revs ner och en brand som spred sig och skadade Trafikverkets elanläggning, signalsystem och växlar. För att komma till rätta med dessa fel krävdes ett omfattande renoveringsarbete. Det är inte första gången som det är problem med trafiken mellan Stockholm och Uppsala – och även vidare till Gävle, Borlänge, Falun och Sundsvall.

Enligt statistik som Svenska Dagbladet nyligen publicerade uppgår antalet inrapporterade olyckor, fel och tillbud på tågnätet i Stockholm och Uppsala län till 260 stycken. Statistiken är från år 2011 fram till i dag. Grundproblemet är att det förebyggande underhållsarbetet brister, enligt Seko, som är det fackförbund som organiserar järnvägsanställda.

Sträckan mellan Stockholm och Uppsala är den mest trafikerade i landet med tusentals resenärer dagligen. Det är människor som pendlar till jobb och studier.

Mot den här bakgrunden vill jag ställa följande fråga till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd:

Varför är spårunderhållet mellan Uppsala och Stockholm så eftersatt?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-06-18 Överlämnad: 2014-06-19 Besvarad: 2014-06-25 Sista svarsdatum: 2014-06-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga