Eftersatt budget till spårunderhållet på sträckan Uppsala-Stockholm

Skriftlig fråga 2013/14:684 av Pyry Niemi (S)

Pyry Niemi (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Återigen har tågen mellan Uppsala och Stockholm drabbats av stora förseningar. Den här gången berodde det på en brand som spred sig till Trafikverkets elanläggning, signalsystem och växlar. Det drabbade tusentals resenärer i många dagar. Enligt Sveriges Radio är samhällskostnaden runt 9 miljoner kronor per dag. De bygger sina uppgifter på beräkningar från KTH i Stockholm. Kostnaderna innefattar SJ:s och SL:s intäktsbortfall samt kostnader som privatpersoner får när de är försenade till arbetet, hämtningar på förskolor och fritidsaktiviteter.

Tågsträckan mellan Uppsala och Stockholm är landets mest trafikerade. Enligt SvD har 260 olyckor, fel och tillbud rapporterats på tågnätet i Stockholms och Uppsala län mellan 2011 och fram till i dag. Det bottnar i ett eftersatt tågunderhåll, enligt Seko, som organiserar järnvägsanställda.

Det är oacceptabelt att tågtrafiken inte fungerar tillfredställande, detta med tanke på att många arbetspendlar, att det blir stora samhällsekonomiska kostnader och att risken för stora olyckor ökar.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Anders Borg:

Varför har ni inte avsatt tillräckligt med budgetmedel för att underhålla järnvägssträckan mellan Uppsala och Stockholm under de senaste åtta åren?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-06-12 Överlämnad: 2014-06-13 Besvarad: 2014-06-18 Sista svarsdatum: 2014-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga