Efterbehandling av Oskarhamns hamnbassäng

Skriftlig fråga 2008/09:519 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 23 januari

Fråga

2008/09:519 Efterbehandling av Oskarhamns hamnbassäng

av Désirée Liljevall (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Hamnbassängen i Oskarshamn är det mest prioriterade efterbehandlingsprojektet i Kalmar län för närvarande. En sanering bör komma i gång så fort som möjligt för att förhindra en fortsatt spridning av tungmetaller ut i Östersjön.

Hamnen i Oskarshamn är den största hamnen längs Smålandskusten vad gäller storlek, djupgående och tonnage. Det är en viktig strategisk hamn både regionalt och nationellt då den har stor betydelse för bland annat Gotlandstrafiken och för ett slutgiltigt förvarssystem av använt kärnbränsle.

Det är nu mer än tre år sedan länsstyrelsen lämnade in en bidragsansökan till Naturvårdsverket. Dialog har skett kontinuerligt för att lösa de frågor som har funnits. Trots detta så har Naturvårdsverket än så länge inte lämnat något svar på länsstyrelsens ansökan. Ärendet brådskar eftersom spridningen av tungmetaller pågår dagligen ut i Östersjön.

Med anledning av det anförda:

Kommer miljöministern att ta några initiativ i frågan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-01-23 Anmäld: 2009-01-23 Besvarad: 2009-01-28 Svar anmält: 2009-01-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-28)