Effektivare brottsuppklaring

Skriftlig fråga 2019/20:512 av Beatrice Ask (M)

Beatrice Ask (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Arbetet för att beivra brott som begås av specialiserade stöldligor är komplicerat och tidskrävande. Utredningsarbetet försvåras av svårigheterna att identifiera inblandade personer. Biometriska uppgifter kan i sammanhanget vara till stor hjälp.

Migrationsverket tar in foto och fingeravtryck i samtliga anknytningsärenden för att kunna utfärda ett uppehållstillståndskort om och när ansökan beviljas. Ett chipp på korten lagrar foto och fingeravtryck. Myndigheten har dock inte rätt att lagra uppgifterna, utan biometrin raderas när ärendet är avgjort.

Polisen har formellt möjlighet att kontrollera uppgifterna i UT-korten, men saknar läsare för uppgiften. Till saken hör också att personer som misstänks för brott ofta tappat bort dessa id-handlingar. Att uppgifterna inte kan kontrolleras mer effektivt utnyttjas av kriminella aktörer.

En rimligare ordning vore att Migrationsverket ges i uppdrag och får de formella förutsättningarna för att i alla ärenden ta och lagra de biometriska uppgifter identitetshandlingar kräver. Uppgifterna bör kunna användas för brottsutredningar och i andra sammanhang där det är viktigt att klargöra personers identitet.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att agera för att Migrationsverket ska kunna lagra – inte radera – biometriska uppgifter som tas in för att utfärda exempelvis UT-kort?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-28 Överlämnad: 2019-11-29 Anmäld: 2019-12-02 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga