Effektivare bekämpning av drograttfylleri

Skriftlig fråga 2021/22:940 av Linda Modig (C)

Linda Modig (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Med undantag för de senaste årens uppgång har, enligt Brottsförebyggande rådet, utvecklingen för det totala antalet anmälda rattfylleribrott sedan 2011 varit nedåtgående (en minskning med 14 procent). Utvecklingen för det totala antalet anmälda fall av drograttfylleri har däremot varit kontinuerligt uppåtgående (en ökning med 33 procent) under samma period.

För att framgångsrikt motverka och bekämpa denna kategori brott är de brottsbekämpande myndigheterna beroende av effektiva metoder. I dag får svenska myndigheter endast testa för drograttfylleri om misstanke föreligger. Till skillnad från andra nordiska länder och EU-länder har inte myndigheterna tillgång till mätverktyg baserade på salivprov. Mot bakgrund av att såväl drograttfylleriet som drogrelaterade trafikolyckor med dödlig utgång ökar årligen behöver lagstiftningen ses över. Utgångspunkten måste vara att ge myndigheterna lagliga möjligheter till snabbtester av drograttfylleri, och kravet på misstanke för att få genomföra tester av drograttfylleri bör avskaffas.

Regeringen tog förra året emot och remitterade betänkandet SOU 2021:31 Kontroller på väg, av Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg, där möjligheter för polismän och tjänstemän från Tullverket och Kustbevakningen att rutinmässigt genomföra sållningsprov för narkotika i trafiken föreslås införas.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Tänker ministern verka för att regeringen lämnar förslag om att ge polismän och tjänstemän från Tullverket och Kustbevakningen möjlighet att rutinmässigt genomföra sållningsprov för narkotika i trafiken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-27 Överlämnad: 2022-01-27 Anmäld: 2022-01-28 Svarsdatum: 2022-02-09 Sista svarsdatum: 2022-02-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga