Effekthöjningar i svensk kärnkraft

Skriftlig fråga 2008/09:1081 av Bolund, Per (mp)

Bolund, Per (mp)

den 14 juli

Fråga

2008/09:1081 Effekthöjningar i svensk kärnkraft

av Per Bolund (mp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Svensk kärnkraft dras sedan många år med stora säkerhetsproblem. År 2006 i juli inträffade en mycket allvarlig incident i Forsmark då säkerhetssystemen inte fungerade och verket enligt flera bedömare var nära en härdsmälta. Efter incidenten vittnar medarbetare om en eroderad säkerhetskultur där lönsamheten sätts framför säkerheten. I november 2006 stängs en reaktor av på kärnkraftverket Ringhals efter en explosionsartad brand i en av två transformatorer.

I juli 2009 ställs Ringhals kärnkraftverk under särskild kontroll av Strålsäkerhetsmyndigheten efter att brister sedan 2005 har påtalats som kan kopplas till säkerhetskulturen vid kärnkraftverket. Myndigheten ålägger Ringhals att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att komma till rätta med de återkommande bristerna.

Detta är bara ett axplock av allvarliga incidenter vid svenska kärnkraftverk. Trots de stora säkerhetsproblemen ligger i dag ansökningar för effekthöjningar för fem olika reaktorer vid samtliga tre kärnkraftverk i Sverige på regeringens bord. Effekthöjningarna riskerar att minska säkerhetsmarginalerna ytterligare vid kärnkraftverken. Jag vill med anledning av detta fråga miljöministern:

Avser ministern att verka för att regeringen skjuter upp godkännandet av dessa ansökningar om effekthöjning tills de akuta säkerhetsproblemen i svensk kärnkraft fått en lösning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-07-14 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-19 Svar anmält: 2009-08-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-19)