Effekter av regeringens näringspolitik

Skriftlig fråga 2012/13:757 av Larsson, Lars Mejern (S)

Larsson, Lars Mejern (S)

den 12 september

Fråga

2012/13:757 Effekter av regeringens näringspolitik

av Lars Mejern Larsson (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Ständiga neddragningar har präglat det värmländska näringslivet, och senast i förra veckan varslade Stora Enso i Skoghall återigen om uppsägningar. Det har bara gått ett år sedan den förra nedskärningen annonserades. Nedskärningar där alla ännu inte har hunnit verkställas. Samtidigt rapporteras det om att det kan bli tal om ytterligare storvarsel i andra företag. I Värmland ser vi en stagnerad arbetsmarknad med fortsatt mycket hög arbetslöshet. Samtidigt växer klyftan mellan unga och äldre, där allt fler unga hamnar utanför arbetsmarknaden.

Situationen är mycket oroande. Varslen i Skoghall är en i raden av nedskärningar och nedläggningar. Under de senaste sex åren har Skoghallsverket tvingats till nedskärningar inte mindre än fyra gånger. Sammanlagt har närmare 300 personer berörts. Samtidigt har det skett stora avvecklingar av bland annat Volvos verksamheter i Arvika och Säffle.

Näringsministern besökte Värmland för ett år sedan och aviserade då att en bra politik redan förs och att inga ytterligare åtgärder kommer att vidtas. Varken jag eller mina värmländska kolleger ser någon effekt av regeringens förda politik, då varslen fortsätter att öka. Regeringen verkar i stället se på när flera viktiga regioner och företag förfaller. När arbetslösheten ett år efter besöket nu fortsätter vara på en oacceptabelt hög nivå och fler företag fortfarande tvingas varsla sina anställda är min fråga till näringsministern:

När avser ministern att de drabbade värmlänningarna kommer att se effekterna av regeringens förda politik?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-09-12 Anmäld: 2013-09-17 Besvarad: 2013-09-17 Svar anmält: 2013-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-17)