Effekter av polisens omorganisation

Skriftlig fråga 2014/15:730 av Roger Haddad (FP)

Roger Haddad (FP)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Polisen är sedan årsskiftet ombildad till en nationell enhet. Syftet bakom riksdagens beslut och alliansregeringens reform var att få en starkare organisation och inte minst en effektivare sådan för att snabbt kunna ställa om vid olika händelser. Ett annat mycket viktigt mål är att polisen ska bli mer synlig och komma närmare medborgarna. Folkpartiet välkomnade en sådan förändring – polisen behöver synas mer och inte minst verka förebyggande i stadsdelar och lokalt nära invånarna. Erfarenheten visar också att polisen har en oerhört viktig roll i att förebygga brott i dialog med skolor och fritidsgårdar och genom att finnas närvarande i vardagen. Även i områden där kriminaliteten inte är hög har lokala enkäter visat att invånare upplever en ökad känsla av trygghet tack vare polisens närvaro.

Omorganisationen är långt ifrån klar. Men redan nu finns indikationer på att resultatet kanske inte blir fler lokala synliga poliser utan att poliserna åter hamnar närmare rent organisatoriskt. En annan indikator är den genomgång som nu sker av till exempel antalet polisbilar, där flera regioner aviserar en neddragning. Vad detta får för konsekvens för verksamheten och målet om att komma närmare medborgarna är i dag oklart men oroande.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att omorganisationen faktiskt ska leda till att polisen kommer närmare invånarna lokalt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-07-07 Överlämnad: 2015-07-08 Besvarad: 2015-07-22 Sista svarsdatum: 2015-07-22 Anmäld: 2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga