Effekter av marknadshyra

Skriftlig fråga 2007/08:1335 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 11 juni

Fråga

2007/08:1335 Effekter av marknadshyra

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

I utredningen Allmännyttans villkor och förutsättningar så vill man införa ett så kallat efterfrågepåslag i områden där efterfrågan överstiger utbudet. Det innebär införande av så kallad marknadshyra. Hyresgästföreningen har undersökt vad effekterna skulle kunna bli i praktiken, detta genom att jämföra boendekostnader i nyförvärvade bostadsrätter med dagens hyra.

Omsatt på en tvåa på 60 kvadratmeter i stadsdelen Falu Kristine så höjs hyran med 12 procent, vilket motsvarar 530 kronor. I stadsdelen Stora Kopparberget i Falun så blir det för motsvarande lägenhet en höjning med 9 procent, motsvarande 356 kronor.

I utredningen finns ingen ordentlig analys av hur förslag som dessa påverkar den sociala strukturen i samhället, kommunernas kostnader för sociala åtaganden, bostadsbyggandet och hyresmarknaden som helhet.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att ett eventuellt införande av ett så kallat efterfrågepåslag inte ska få negativa effekter när det gäller segregation, ökade boendeklyftor och nya kommunala sociala åtaganden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-11 Anmäld: 2008-06-11 Besvarad: 2008-06-18 Svar anmält: 2008-06-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-18)