Effekter av höjd beloppsgräns för övriga utgifter

Skriftlig fråga 2006/07:1400 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 20 juni

Fråga

2006/07:1400 Effekter av höjd beloppsgräns för övriga utgifter

av Hans Olsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Frivilliga kontaktpersoner inom det sociala området får vissa ersättningar för omkostnader. Dessa ersättningar har lagts på kontaktpersonens inkomst och sedan har kontaktpersonen kunnat dra av denna del i sin deklaration under punkten avdrag för övriga utgifter. Före inkomståret 2007 fick man dra av allt som översteg 1 000 kronor. I dag ligger omkostnadsersättningens lägsta nivå på 10 procent av basbeloppet, det vill säga 340 kronor per månad. Från och med inkomståret 2007 har regeringen höjt beloppsgränsen för avdrag för övriga utgifter till 5 000 kronor. Detta kommer att försämra möjligheterna att behålla och rekrytera kontaktpersoner för vilka avdragsrätten för ovan nämnda stimulansbidrag har varit viktig.

Avser finansministern att ta något initiativ i denna fråga?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-06-20 Anmäld: 2007-06-20 Besvarad: 2007-07-03 Svar anmält: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-03)