Effekter av ett ofullständigt försvarsbeslut

Skriftlig fråga 2019/20:1442 av Pål Jonson (M)

Pål Jonson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Risken är stor att det försvarsbeslut som ska tas av Sveriges riksdag i höst inte blir ett totalförsvarsbeslut som innefattar både det militära och det civila försvaret. Detta på grund av att regeringen har varit senfärdig med arbetet kring det civila försvaret.

Om det inte blir ett riktigt totalförsvarsbeslut i höst kommer det att få ett antal negativa konsekvenser för Sveriges samlade försvar. Ett fungerande civilt försvar är avgörande för att skydda civilbefolkningen, säkerställa viktiga samhällsfunktioner och möjliggöra för Försvarsmakten att agera i händelse av en konflikt. 

Skulle inte det civila försvaret finnas med i höstens försvarsbeslut kommer det även att innebära andra konkreta problem här och nu. Försvarsmakten skulle till exempel själv behöva säkerställa tillgången till saker som drivmedel, transportkapacitet och sjukvårdsförmåga för att ha en rimlig beredskap för kris och konflikt.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Är ministern beredd att finansiera de extra kostnader som skulle bli ett resultat av ett ofullständigt försvarsbeslut i höst?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-28 Överlämnad: 2020-05-29 Anmäld: 2020-06-01 Svarsdatum: 2020-06-10 Sista svarsdatum: 2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga