E85

Skriftlig fråga 2009/10:116 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 20 oktober

Fråga

2009/10:116 E85

av Ameer Sachet (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Svenska Petroleuminstitutet (SPI) har rapporterat om kraftig minskning i försäljningen av drivmedlet E85. Under september minskade Statoils försäljning av etanol E85 med 9 procent jämfört med föregående månad. Jämfört med september förra året har försäljningen minskat med 30 procent. Hittills i år har försäljningen av E85 fallit med hela 24 procent. Nedgången är kopplad till fallande bensinpris.

Statoil är ett företag som under flera år satsat kraftigt på utbyggnad av E85 och säljer nu E85 på totalt 393 stationer över hela landet. Under september sålde Statoil knappt 5,9 miljoner liter E85. Försäljningen över Statoils stationer under september 2009 utgjordes till 8,1 procent av biodrivmedel – etanol i E85, biogas samt låginblandning i bensin och diesel. Statoils totala försäljning av biodrivmedel i hela landet under september 2009 minskade utsläppen av växthusgaser med 19 676 ton. Det motsvarar de årliga utsläppen från 6 617 genomsnittliga bensindrivna personbilar.

Den minskade försäljningen av E85 är oroande. Ur ett klimat- och miljöperspektiv måste snarare andelen biodrivmedel öka.

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att stimulera ägare av tunga fordon och privatbilar att använda klimat- och miljövänligare drivmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-10-20 Anmäld: 2009-10-20 Besvarad: 2009-10-28 Svar anmält: 2009-11-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-28)