E 4:an vid Markaryd

Skriftlig fråga 1998/99:104 av Eneroth, Tomas (s)

Eneroth, Tomas (s)
Fråga 1998/99:104 av Tomas Eneroth (s) till näringsministern om E 4:an vid Markaryd

den 26 november

För några dagar sedan inträffade ytterligare en allvarlig bilolycka med dödlig utgång på E 4:an vid Markaryd. Den inträffade vid den del av E 4:an som nyligen undantagits från att ingå i den nationella väghållningsplanen. Trots tidigare riksdagsbeslut om rimligheten i att hela E 4:an byggs ut till motorvägsstandard valde regeringen i somras att inte genomföra utbyggnaden under planperioden. Det innebär att vi får en fullt utbyggd motorväg från Gävle till Helsingborg med ett enda undantag - sträckan förbi Markaryd. En sträcka som dessutom nu sannolikt får en hastighetsbegränsning på maximalt 70 km/h som följd av de allvarliga olyckor som inträffat. Såväl Länsstyrelsen i Kronobergs län som Markaryds kommun och inte minst de över 400 markägarna som berörts, har kraftigt protesterat mot regeringens beslut.

Jag finner det orimligt ur såväl regional, men också nationell synpunkt, att utbyggnad av sträckan förbi Markaryd inte ingår i den nationella väghållningsplanen.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Avser statsrådet att ta några initiativ för att E 4:an förbi Markaryd skall kunna byggas ut till motorvägsstandard?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-11-26 Anmäld: 1998-11-30 Besvarad: 1998-12-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga