E 4:an förbi Markaryd

Skriftlig fråga 1998/99:669 av Jönsson-Neckö, RosMarie (s)

Jönsson-Neckö, RosMarie (s)
Fråga 1998/99:669 av RosMarie Jönsson-Neckö (s) till näringsministern om E 4:an förbi Markaryd

den 27 maj

 

Förra sommaren meddelade regeringen att utbyggnaden av E 4:an vid Markaryd, till motorvägsstandard, inte skulle ingå i den nationella väghållningsplanen. En fråga ställdes till näringsministern och svaret blev att Vägverket kunde återkomma med E 4 Markaryd inför den nästkommande nationella väghållningsplanen avseende åren 2000-2011.

Det innebär alltså inga garantier för en utbyggnad inom de närmaste åren. E 4 kommer att ha motorvägsstandard på sträckan Helsingborg till Gävle med ett undantag - sträckan förbi Markaryd.

E 4 vid Markaryd är mycket olycksdrabbad. Motorväg direkt söder och norr om Markaryd kommer sannolikt att innebära en ökning av trafikolyckorna på den outbyggda vägsträckan.

Regeringen, genom näringsministern, presenterade nyligen ett elvapunktsprogram för att väsentligt minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken.

Jag vill därför fråga statsrådet:

 

Kommer den nya planen för ökad trafiksäkerhet att påskynda utbyggnaden av E 4 vid Markaryd?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-05-27 Anmäld: 1999-06-01 Besvarad: 1999-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga