E 4 förbi Markaryd

Skriftlig fråga 1997/98:1036 av Erlandsson, Eskil (c)

Erlandsson, Eskil (c)
Fråga 1997/98:1036 av Eskil Erlandsson (c) till kommunikationsministern om E 4 förbi Markaryd

den 21 augusti

Regeringen beslutade den 11 juni att fastställa den nationella väghållningsplanen. Beslutet innebär bl.a. att ombyggnaden av väg E 4 förbi Markaryd nu lyfts ur planeringen. Reaktionerna från bl.a. Länsstyrelsen i Kronobergs län, Markaryds kommun och ca 400 markägare mot beslutet har med fog varit kraftiga.

Riksdagen slog 1993 fast att väg E 4 snarast skall byggas ut till motorvägsstandard. Vägverket har följt upp riksdagens beslut genom att upprätta bl.a. arbetsplan, utifrån givna planeringsdirektiv innebärande rimliga avvägningar mellan bl.a. ekonomi, trafiksäkerhet, miljö och kulturhänsyn.

I väghållningsplanen beslutar regeringen nu att "objekt förbi Markaryd inte aktualiseras under planperioden". E 4:an byggs således om till motorvägsstandard mellan Helsingborg och Gävle med undantag av förbifart Markaryd.

Med anledning av beslutet vill jag fråga kommunikationsministern:

Vad tänker kommunikationsministern göra för att undanröja de planeringsproblem som finns för kommuner och enskilda i Markarydstrakten?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-08-21 Anmäld: 1998-08-31 Besvarad: 1998-09-04
Svar på skriftlig fråga