E18 mellan Köping och Västerås

Skriftlig fråga 2013/14:699 av Olle Thorell (S)

Olle Thorell (S)

till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 

Vägsträckan mellan Köping och Västerås är mycket trafikerad och närmar sig den maximala kapaciteten för en två-plus-ett-väg. Sträckan är också en av landets hårdast belastade vägar när det gäller tungtransporter av farligt gods. Det blir ofta köer längs sträckan och trafiken måste ledas in i Köping när E18 är avspärrad i samband med olyckor eller reparationer. Det är oacceptabelt, särskilt som det innefattar så mycket tung trafik.

Risken är stor att företagen tvekar att etablera sig i regionen när transporterna ofta fastnar i köer. Det hämmar tillväxten och möjligheten att skapa nya jobb. För att komma ifrån dessa problem har vi socialdemokrater i Västmanland länge velat utreda förutsättningarna för att göra om den aktuella sträckan till motorväg. Det skulle också vara ett sätt att förebygga olyckor, eftersom trafiken är mycket tät.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att transporterna på E18 mellan Köping och Västerås sker på ett säkert sätt, i stället för att som nu tvingas till ständiga omledningar som innebär kraftigt ökade olycksrisker?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-06-23 Överlämnad: 2014-06-24 Besvarad: 2014-07-02 Sista svarsdatum: 2014-07-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga