E-hälsomyndighetens flytt

Skriftlig fråga 2016/17:918 av Jenny Petersson (M)

Jenny Petersson (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

E-hälsomyndighetens flytt från Stockholm till Kalmar ska vara klar den 1 maj nästa år.

I Stockholm är det runt 140 personer som har arbetat på myndigheten, men bara fyra av dem har valt att flytta till Kalmar nästa år.

Myndigheten måste rekrytera i stort sett helt ny personal efter beslutet om utlokalisering till Kalmar. Detta är inte att skapa nya jobb, utan att flytta existerande jobb. Enligt Statskontorets rapport om statliga myndigheters beslut om lokalisering, som regeringen själv har gett i uppdrag att ta fram, framgår det att de myndigheter som söker specialiserad arbetskraft har svårare att rekrytera på mindre orter än de med behov av mer generell kompetens. Myndigheterna uppfattar inte heller att deras primära uppgift är att bidra till tillväxt i olika delar av landet genom lokalisering av verksamhet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Hur ser analysen och underlaget ut för att kompetensförsörjningen hos E-hälsomyndigheten ska vara säkrad på lång sikt, i och med den flytt som väntar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-02-22 Överlämnad: 2017-02-23 Anmäld: 2017-02-24 Sista svarsdatum: 2017-03-01 Svarsdatum: 2017-03-08
Svar på skriftlig fråga