E 22 och Öresundsregionens arbetsmarknad

Skriftlig fråga 2006/07:1220 av Nylander, Christer (fp)

Nylander, Christer (fp)

den 23 maj

Fråga

2006/07:1220 E 22 och Öresundsregionens arbetsmarknad

av Christer Nylander (fp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Sverige är nu i en mycket stark konjunktur. I Öresundsområdet varnas det nu allt oftare för begynnande överhettning. Samtidigt ser vi tydliga brister i hur arbetsmarknaden fungerar. Parallellt med tilltagande brist på flera arbetsmarknader har vi många människor som står utan sysselsättning.

För att få arbetsmarknaden i Öresundsområdet och södra Sverige att fungera bättre och minska risken för överhettning behövs reformer på många olika områden. En viktig del i detta är väl fungerande infrastruktur.

Inom E 22:s räckvidd har vi nu orter med arbetslöshet på runt 2 procent och andra orter med en arbetslöshet på upp till 6–7 procent. Detta talar stark för att arbetsmarknaden i södra Sverige skulle fungera bättre om E 22 byggdes ut till motorvägsstandard. Matchningen skulle bli bättre. Efterfrågan och utbud skulle lättare mötas. Risken för framtida överhettningssituationer skulle minska. Det vore bra för hela den svenska ekonomins funktionssätt.

Avser statsrådet att ta initiativ som leder till att ökad hänsyn tas till arbetsmarknadens funktionsmöjligheter av det slag som ovan nämnts när nya vägsatsningar beslutas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-23 Anmäld: 2007-05-23 Besvarad: 2007-05-30 Svar anmält: 2007-05-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-30)