E 18 Enköping--Sagån

Skriftlig fråga 2004/05:1792 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 3 juni

Fråga 2004/05:1792

av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Ulrica Messing om E 18 Enköping@Sagån

Mälardalen är en stark region med oumbärlig betydelse för svensk utveckling och tillväxt i landet. En viktig del av Mälardalen är Västmanlands län. Emellertid riskeras utvecklingen om inte tillräckliga investeringar görs i vägnätet. Om den så kallade nollvisionen i trafiken därtill ska ha någon möjlighet att kunna uppnås är det nödvändigt med investeringar i vägnätet så att antalet döda och skadade kan minskas.

Ett vägprojekt som planerats under många år är E 18 Enköping@Sagån vars arbetsplan gäller till och med 2006. Fattas inte beslut om byggstart kommer planarbetet att få börja om igen och hela projektet försenas. Problemet är regeringens hantering av pengarna. Vägverket fick i samband med Trollhättepaketet nya uppdrag. Stormen Gudrun har sedan inträffat vilket främst bör drabba driftbudgeten med 700 miljoner kronor, vilket inte kompenseras. Dessutom kräver regeringen i vårbudgeten en besparing på 400 miljoner kronor som då även kan drabba de stora investeringarna.

Det riskerar att leda till att E 18 Enköping@Sagån hotas. Höstens budgetproposition är helt avgörande för vad som startas under nästa år. Regeringen bör både för att främja tillväxten i Västmanland och Mälardalen och rädda människoliv se till att byggstarten blir möjlig.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att projektet E 18 Enköping@Sagån ska komma i gång snarast möjligt?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2005-06-03 Inlämnad: 2005-06-03 Besvarad: 2005-06-09 Svar anmält: 2005-06-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-09)