Dyslexi och nationella prov

Skriftlig fråga 2019/20:753 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Frågan om huruvida elever med dyslexi ska få använda sina hjälpmedel då de skriver nationella prov i årskurs 3 och 6 har diskuterats under flera år. Skolverkets riktlinjer godkänner nämligen inte detta, vilket från myndighetshåll ibland har förklarats med att vi då inte vet hur många elever som egentligen behärskar att läsa och skriva.

Nyligen har frågan prövats rättsligt. Det är två elever som har stämt sina respektive kommuner för att ha blivit utsatta för diskriminering på grund av sin dyslexi i samband med att de skrev de nationella proven. I det ena fallet, som har hunnit prövats rättsligt, har tingsrätten fastslagit att eleven är berättigad till ett skadestånd på 10 000 kronor (källa: Läs & Skriv 4/2019). Hur utfallet blir i det andra fallet vet vi inte men oavsett vilket är det högst orimligt att den här typen av spörsmål ska behöva prövas rättsligt, då det är väl känt att elever med dyslexi uppfattar sig bli missgynnade då de skriver nationella prov.

Med hänvisning till detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att elever med dyslexi inte ska behöva uppfatta sig som missgynnade då de skriver nationella prov?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-15 Överlämnad: 2020-01-15 Anmäld: 2020-01-16 Svarsdatum: 2020-01-22 Sista svarsdatum: 2020-01-22
Svar på skriftlig fråga