Dyslexi, hjälpmedel och nationella prov

Skriftlig fråga 2015/16:1129 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

För elever med läs- och skrivsvårigheter är de nationella proven i årskurserna 3 och 6 särskilt påfrestande. Skolverket anser nämligen att elever i de årskurserna inte ska få använda sina ordinarie hjälpmedel när de gör proven, allt för att Skolverket på ett övergripande nationellt plan vill testa och statistiskt mäta läsförmågan hos samtliga elever i en viss åldersgrupp.

I den nyligen presenterade utredningen Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25) visar utredaren glädjande nog större förståelse för individen och menar att anpassningar och tillgång till hjälpmedel bör omfattas av det gemensamma ramverket för proven. I utredningen föreslås att de nationella proven stegvis ska digitaliseras med målsättningen att alla prov ska vara digitaliserade år 2022. Det är något som bedöms kunna öka likvärdigheten inte minst för elever med läs- och skrivsvårigheter. Problemet är bara att detta i så fall skulle göras möjligt tidigast om sex år.

 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Gustav Fridolin vilka åtgärder ministern kommer att vidta för att elever med läs- och skrivsvårigheter redan i dag ska kunna få använda sina hjälpmedel i samband med att de gör de nationella proven.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-04-20 Överlämnad: 2016-04-20 Anmäld: 2016-04-21 Sista svarsdatum: 2016-04-27 Svarsdatum: 2016-04-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga