dyrbar planeringsmiss

Skriftlig fråga 2003/04:1164 av Bergström, Sven (c)

Bergström, Sven (c)

den 7 maj

Fråga 2003/04:1164

av Sven Bergström (c) till statsrådet Ulrica Messing om dyrbar planeringsmiss

En efterlängtad och viktig förbättring av Norra Stambanan söder om Ljusdal inleddes i vintras då Banverket började byggandet av en ny bro över Ljusnan vid Edänge. Regeringen hade då avslagit ett flertal överklaganden av järnvägsplanen samt gett Banverket klartecken att starta bygget. Olika åsikter har funnits om bästa alternativet för en sträckning, men när Miljööverdomstolen den 19 november 2003 beviljade tillstånd att påbörja arbetena påbörjades projektet enligt Banverkets planering till en beräknad kostnad av 179 miljoner kronor.

Arbetet har nu kommit mycket långt och många miljoner har lagts ned på projektet då Regeringsrätten häromdagen oväntat tvärstoppade det pågående bygget. Maskinerna stannade och 50 vägarbetare fick gå hem. Området vid Ede och Edänge ligger i ett Natura 2000-område, som skyddas genom ett EU-direktiv, vilket synes vara motivet för byggstoppet. Tidigast i augusti kommer enligt uppgift Regeringsrättens slutliga avgörande i frågan. Samtidigt uppges stilleståndet kosta Banverket 400 000 kronor @ per dag!

Det är fullkomligt obegripligt hur ett ärende av denna storlek kan hamna i en situation som denna. För allmänheten framstår det som ett otillständigt slöseri med skattepengar att ett projekt kan hamna i en sådan här prekär situation.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Messing:

Vilka åtgärder planerar statsrådet att vidta för att förebygga att liknande dyrbara planeringsmissar uppstår i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-05-07 Anmäld: 2004-05-10 Besvarad: 2004-05-12 Svar anmält: 2004-05-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-12)