Dyr tandvårdsreform för psykiskt sjuka

Skriftlig fråga 2008/09:315 av Axelsson, Lennart (s)

Axelsson, Lennart (s)

den 27 november

Fråga

2008/09:315 Dyr tandvårdsreform för psykiskt sjuka

av Lennart Axelsson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

I det senaste numret av Tandläkartidningen så konstaterar man att människor med psykisk sjukdom ofta tillhör den stora gruppen förlorare med den nya tandvårdsreformen. Tandvården blir dyrare för den som har bra tandstatus men som behöver mycket profylax, alltså förebyggande vård. Det kan röra sig om upp till 350 000 personer. Har man psykiska problem orkar man kanske inte alltid med att sköta sina tänder. Man tar mediciner som kan orsaka muntorrhet och det är också periodvis så att man har oregelbundna matvanor. Det innebär sammantaget att munhälsan försämras.

Det är naturligtvis inte rimligt att människor som på många vis redan har en utsatt situation, inte minst ekonomiskt, också ska drabbas på detta sätt.

Min fråga till socialministern är vilka slutsatser han drar av att ytterligare en grupp nu visar sig få dyrare tandvård efter reformens genomförande och vilka initiativ han är beredd att ta för att komma till rätta med dessa konsekvenser.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-27 Anmäld: 2008-11-27 Besvarad: 2008-12-03 Svar anmält: 2008-12-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-03)