Dumpning av kemiska stridsmedel

Skriftlig fråga 2005/06:1775 av Axelsson, Christina (s)

Axelsson, Christina (s)

den 9 juni

Fråga 2005/06:1775 av Christina Axelsson (s) till statsrådet Lena Sommestad (s)

Dumpning av kemiska stridsmedel

Vid ett besök av elever från Ösbyskolan i Värmdö blev jag uppmärksammad på problemet med de dumpningar av kemiska stridsmedel som utförts i Östersjön. Enligt uppgift har tidigare utredningar konstaterat att de dumpade kemiska stridsmedlen inte utgör ett sådant allvarligt hot mot den marina miljön att det är motiverat att bärga dem. Eleverna från Ösbyskolan liksom jag själv undrar om kunskaperna om dessa kemiska stridsmedel är tillräckligt utredda. Om kärlen som stridsmedlen är förvarade i rostar sönder, vilka biologiska effekter på Östersjön kan de kemiska medlen då åstadkomma?

Min fråga till statsrådet är vilka åtgärder som har vidtagits för att försäkra oss om att dessa dumpade kemiska stridsmedel i Östersjön inte kommer att påverka den marina miljön.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-06-09 Anmäld: 2006-06-09 Svar anmält: 2006-06-15 Besvarad: 2006-06-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-15)