Dumpade bilar

Skriftlig fråga 2016/17:1743 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Cirka 2000 bilar forslas varje år bort efter att de blivit dumpade längst med vägkanter eller i ensliga skogspartier. Trafikverket ser dessutom en ökning för varje år som går vilket är ett ökande problem för de lantbrukare som oftast äger de marker där bilarna dumpas.

De bilar som dumpas är ett stort problem av flera olika anledningar. Förutom att de orsakar stora miljöproblem utgör de även hinder för skötseln av sina marker. Idag ger inte lagstiftningen några möjligheter för markägarna att forsla bort de dumpade bilarna. Bilarna ska i stället anmälas och sedan föras bort av antingen polis eller kronofogden, vilket kan ta lång tid innan det sker.

 

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet Anna Johansson:

Kommer statsrådet att vidta åtgärder för att ändra i lagstiftningen så att markägare själva kan föra bort dumpade bilar eller avser hon att vidta andra åtgärder för att förhindra att bilar dumpas på landbrukares marker?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2017-07-19 Inlämnad: 2017-07-19 Sista svarsdatum: 2017-08-02 Inte besvarad: 2017-08-18 Anmäld: 2017-08-31
Svar på skriftlig fråga