Dumpad gödsel i Östersjön

Skriftlig fråga 2019/20:1754 av Jessica Rosencrantz (M)

Jessica Rosencrantz (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

I Expressen den 29 juni stod att läsa om hur ryska fabriker förorenar vårt närområde. Gödsel från stora ryska kycklingfabriker dumpas direkt i naturen utan att bearbetas och hotar Östersjön, där de döda havsbottnarna enligt WWF numera utgör en yta större än Danmark.

Varje fågel producerar gödsel, som inom industrin bör filtreras eller omvandlas till biogas. Detta är uppenbart inte gällande rutiner i fallet med den ryska kycklingfabriken. Innehållet från bassängerna med gödsel läcker ut i vattendragen. Det handlar om mellan 10 och 20 ton fosfor som släpps ut årligen, enligt beräkningar från Finlands miljöcentral för forskning om miljöfrågor, Syke.

I området runt Sankt Petersburg rapporteras om minst 145 större djurfabriker, med kor, gris och fjäderfä, där varje fabrik rymmer omkring 172 000 djur. Det finns mer än tio aktiva kycklingfabriker i regionen. Enligt forskare kan varje hönsfabrik årligen släppa ut omkring tio ton fosfor i Östersjön. Övergödningen från de storskaliga utsläppen och djurfabrikerna hotar vårt gemensamma innanhav.

Min fråga till miljö- och klimatminister Isabella Lövin lyder därför:

 

Hur ämnar ministern säkerställa att länderna i vårt närområde, exempelvis Ryssland som nämns ovan, inte bidrar till att ytterligare försämra vattenkvaliteten i Östersjön?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-07-07 Överlämnad: 2020-07-08 Besvarad: 2020-07-22 Sista svarsdatum: 2020-07-22 Anmäld: 2020-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga