Dublinkonventionens tilllämpning

Skriftlig fråga 1999/2000:679 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 9 mars

Fråga 1999/2000:679

av Tasso Stafilidis (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om Dublinkonventionens tillämpning

Dublinkonventionen syftar till att garantera att var och en som ansöker om asyl i någon medlemsstat ska få sin asylansökan prövad och att en asylsökande inte sänds från en medlemsstat till en annan utan att någon stat anser sig ha ansvar för prövningen. Sverige har anslutit sig till konventionen.

Den 2 juni 1998 överlämnade utlänningsnämnden ett ärende till regeringen för avgörande. Ärendet avser huruvida Dublinkonventionen ska tillämpas för bosniska medborgare som kommer från Tyskland, som också har anslutit sig till konventionen. I avvaktan på regeringens beslut är samtliga ärenden som berör Dublinkonventionen vilande.

Under tiden saknar de asylsökande rätt till offentligt biträde, rätt till att ansöka om arbete och rätt till undervisning i svenska. Utlänningsnämnden vägrar att under regeringens prövotid företa anknytningsutredningar i de fall där Dublinkonventionen är tillämplig. Detta skapar en outhärdlig situation för de asylsökande.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Maj-Inger Klingvall när ett beslut i sakfrågan kan förväntas.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-03-09 Anmäld: 2000-03-14 Besvarad: 2000-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-22)