Dublinkonventionen

Skriftlig fråga 1997/98:763 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)
Fråga 1997/98:763 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori om Dublinkonventionen

Statsrådet Schori förklarade i samband med en interpellationsdebatt i kammaren den 11 maj att vi inte sänder tillbaka personer till Kosovo. Vad statsrådet inte nämnde var att Sverige i enlighet med Dublinkonventionen sänder tillbaka kosovoalbaner till Tyskland om de nekats asyl där innan de kommit till Sverige. Tyskland sänder för närvarande tillbaka kosovoalbaner till Kosovo. Den 8 maj sände Sverige en kosovoalban tillbaka till Tyskland där han för närvarande sitter i fängelse för att vidaresändas till Kosovo. Hans gravida hustru, som av en tillfällighet inte var hemma när polisen kom, har nu gömt sig här i Sverige.

Min fråga blir därför:

Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att förhindra att vi sänder tillbaka människor till Kosovo via tredje land?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-05-18 Anmäld: 1998-05-25 Besvarad: 1998-05-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga