Dublinärenden och asylavslag i Sverige

Skriftlig fråga 2017/18:881 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Terroristen Rakhmat Akilovs asylskäl utreddes av Migrationsverket trots att hans asylansökan enligt Dublinförordningen skulle ha prövats i Polen där han tidigare vistades. Man registrerade honom dessutom under falskt namn, trots att hans riktiga identitet var känd. Det är alltså en skam att hans fall överhuvudtaget prövades i Sverige, och än värre att han trots avslag kunde fortsätta att vistas i Sverige. I och med detta står det fast att terrorattacken aldrig skulle ha ägt rum om svenska myndigheter hade följt de regler som redan finns, och om den svenska staten hade valt att tydligare prioritera utvisningar av dem som nekats asyl. Då skulle tre oskyldiga människor som mördades ännu ha levt och många andra skulle inte ha skadats.

Eftersom få fall granskas så hårt som just detta är det inte är osannolikt att denna typ av hantering är vanligt förekommande, inte minst med tanke på att Sverige lyckligtvis saknar gränser till konfliktzoner.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att säkerställa att fler som fått avslag på sin asylansökan hålls i förvar samt utvisas, och vad avser hon att göra för att säkerställa att Dublinförordningen och dess intentioner upprätthålls?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-28 Överlämnad: 2018-02-28 Anmäld: 2018-03-01 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07
Svar på skriftlig fråga