Dubbelstöten mot de arbetslösa

Skriftlig fråga 2013/14:622 av Anders Karlsson (S)

Anders Karlsson (S)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

TCO har i en rapport pekat på att under perioden 2007 till 2013 har staten tjänat drygt 93 miljarder kronor på inbetalda medel avsedda för arbetslösheten samtidigt som arbetslöshetsförsäkringen har blivit allt sämre för löntagarna.

I sitt pressmeddelande beskriver TCO hur detta sker. Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen är reglerad i lagar och förordningar. Inkomsterna kommer från två källor: en arbetsgivaravgift (arbetsmarknadsavgiften) som räknas av från arbetstagarnas löneutrymme samt ett finansieringsbidrag från a-kassorna. Det senare kommer från a-kassemedlemmarnas medlemsavgifter. Sammantaget betalar alltså arbetstagarna in försäkringspremien till staten som en kollektiv del och en individuell del.

De utgifter som bekostas är arbetslöshetsersättning (a-kassa) till de arbetslösa, aktivitetsstöd för dem som är i åtgärder och garantier, ersättning från den statliga lönegaranti som utgår när människor blir av med jobbet på grund av att företag går i konkurs samt avsättning till statlig pension för dessa tre ersättningar.

Skillnaden mellan finansieringen och utgifterna har utfallit till statens fördel. TCO har gjort en sammanställning över hur stort över- eller underskottet varit under ett antal år bakåt. Bara under ett år, 2009, gick systemet med ett litet underskott. I övrigt har överfinansieringen uppgått till minst ca 10 miljarder kronor varje år, inte sällan betydligt mer än så.

Samtidigt som medel avsedda för arbetslöshetsförsäkringen används för annat, till exempel skattesänkningar för dem i arbete, saknar 59 procent av de ca 200 000 öppet arbetslösa a-kassa. De arbetslösa har alltså både att betala en högre skatt och med sina låga ersättningar finansiera den skattesänkning de i arbete fått.

Genom vilka åtgärder vill finansministern rätta till denna orättfärdiga och omoraliska dubbelstöt mot de arbetslösa?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-05-15 Överlämnad: 2014-05-16 Besvarad: 2014-05-21 Sista svarsdatum: 2014-05-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga