Dubbelspårig järnväg Göteborg-Oslo

Skriftlig fråga 2016/17:1588 av Gunilla Carlsson (S)

Gunilla Carlsson (S)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Arbetspendlingen mellan Sverige och Norge är störst i Norden, med 60 000 pendlare. Antalet norskägda företag i Sverige har fördubblats på tio år, och gränshandeln slår rekord. Men den eftersatta järnvägsinfrastrukturen är ett allvarligt hinder som försvårar för såväl varor som människor att röra sig inom regionen. Järnvägen mellan Göteborg och Oslo är fortfarande enkelspårig, och därför hänvisas mycket trafik till den överbelastade Europaväg 6 mellan Göteborg och Oslo. 3 000 norska lastbilar per dygn färdas därför på E6, vilket är en miljötragedi.

Svenska Trafikverket och norska Jernbaneverket konstaterar i en rapport från 2016 att en utbyggnad till dubbelspår på sträckan på sikt är nödvändig. Får vi bort det gränshinder som den ineffektiva järnvägen i dag utgör menar jag att vi skulle få en ökad och mer hållbar rörlighet, som stärker företagen och skapar fler jobb. Ett första steg för regeringen skulle kunna vara att ge Trafikverket i uppdrag att göra en så kallad åtgärdsvalsstudie, som utreder förutsättningarna för dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Oslo.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Delar statsrådet min oro och är statsrådet beredd att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram en åtgärdsvalsstudie som utreder förutsättningarna för dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Oslo?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-06-13 Överlämnad: 2017-06-14 Anmäld: 2017-06-15 Svarsdatum: 2017-06-21 Sista svarsdatum: 2017-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga