Dubbelregistrering av älgjaktmarken

Skriftlig fråga 2011/12:430 av Pettersson i Umeå, Helén (S)

Pettersson i Umeå, Helén (S)

den 28 februari

Fråga

2011/12:430 Dubbelregistrering av älgjaktmarken

av Helén Pettersson i Umeå (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Riksdagen beslutade under 2011 enligt riksdagens betänkande 2010/11:MJU6 att tillkännage för regeringen om en översyn av den dubbla jakträtten. Det handlar om ett parallellt nyttjande av jaktmarken av såväl samer som andra jaktlag som utskottet menade skapar en onödig – och i vissa fall fysiskt farlig – konflikt mellan samebyar och ortsbefolkning.

I proposition 2011/12:58 Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon hade regeringen lagt in en ändring om sammansättningen av älgförvaltningsgrupperna, en fråga som vi socialdemokrater tog upp i vår motion 2010/11:MJ2 med anledning av prop. 2009/10:239 Älgförvaltningen. Därför var vi förvånade att regeringen inte tog tillfället i akt att lägga förslag med anledning av ovanstående tillkännagivande.

När avser landsbygdsministern att ett förslag för riksdagen med anledning av tillkännagivandet om översynen av den dubbla jakträtten ska presenteras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-28 Anmäld: 2012-02-28 Besvarad: 2012-03-06 Svar anmält: 2012-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-06)