Dubbelbeskattningsavtalet mellan Spanien och Sverige

Skriftlig fråga 2005/06:1507 av Lundberg, Agneta (s)

Lundberg, Agneta (s)

den 28 april

Fråga 2005/06:1507 av Agneta Lundberg (s) till finansminister Pär Nuder (s)

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Spanien och Sverige

Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal med Spanien. De svenskar som bor i Spanien, inte minst de pensionärer som bor där, är mycket missnöjda med det avtalet.

När man som pensionär boende i Spanien vill ta ut sin svenska pension betalar man först skatt i Sverige. Sedan får man deklarera för bruttobeloppet i Spanien. När det skickas en kopia på den spanska deklarationen till Skatteverket i Stockholm får man tillbaka en summa motsvarande den spanska skatten. Under en period på flera månader ligger man dock ute med pengar för skatt i två länder. För många är detta onödigt byråkratiskt och dessutom ett bekymmer rent ekonomiskt, som kan innebära att man måste låna i bank till dess skattepengarna kommer från Sverige. Vårt medlemskap i EU ska ju underlätta rörligheten mellan länder.

När det gäller finländare skrivna i Spanien och svenskar boende till exempel i Frankrike beskattas de endast i hemvistlandet. Det är angeläget att reglerna underlättar rörligheten mellan länderna och att de är lika för alla svenska medborgare oavsett var de bor i Europa.

Det spansk-svenska avtalet som jag här åberopar är 30 år gammalt, och det har hänt väldigt mycket under denna tid; bland annat är Sverige nu EU-medlem.

Vad avser finansministern att göra för att omförhandla detta avtal med den spanska regeringen så att även de svenska pensionärerna endast beskattas i hemvistlandet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-04-28 Anmäld: 2006-04-28 Besvarad: 2006-05-04 Svar anmält: 2006-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-04)