dubbelbeskattning på bostadsrättsföreningar

Skriftlig fråga 2004/05:1705 av Ternemar, Tommy (s)

Ternemar, Tommy (s)

den 24 maj

Fråga 2004/05:1705

av Tommy Ternemar (s) till finansminister Pär Nuder om dubbelbeskattning på bostadsrättsföreningar

Debatten om bostadsbeskattningen handlar ofta om fastighetsskatten. Sällan diskuteras bostadsrättsföreningarnas dubbelbeskattning. I dag är bostadsrättsföreningarna beskattade både med fastighetsskatt och inkomstskatt, vilket tär på många föreningars ekonomi. Den senaste stora skatteutredningen, Fastighetsbeskattningskommittén (SOC 2000:34), tog upp denna dubbelbeskattning och lämnade principförslag på att dessa båda skatter skulle ersättas med en skatt. Kommittén lämnade också förslag om att avdragsrätten skulle införas fullt ut för bostadsrättsföreningarnas räntekostnader vilket skulle ge positiva effekter för många hårt skuldsatta så kallade krisårsgångar. Till sist skulle ett stort antal äldre föreningar med låga skulder få skattelindring genom att inkomstskatten avskaffades. Fastighetsbeskattningskommitténs förslag har ännu inte lett till någon reform eller åtgärd vilket jag anser är olyckligt. Det positiva är emellertid att fastighetskatten generellt har sänkts vilket har lindrat överbeskattningen för bostadsrättsföreningarna, fast det räcker inte.

Avser ministern att vidta åtgärder, och i så fall när, som är i den riktning som Fastighetsbeskattningskommittén föreslog?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2005-05-24 Inlämnad: 2005-05-24 Besvarad: 2005-06-01 Svar anmält: 2005-06-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-06-01)