Dubai som skatteparadis

Skriftlig fråga 2008/09:369 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 9 december

Fråga

2008/09:369 Dubai som skatteparadis

av Ameer Sachet (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Dubai är ett av de sju emirat som utgör Förenade Arabemiraten på Arabiska halvön. I motsats till flera andra Gulfstater grundar sig inte Dubais ekonomi på olja. Endast 3 procent av ekonomin utgörs av oljeutvinning och naturgas. Dubais ekonomi drivs av handel, finansiella tjänster och turism. Dubai är också i gång med att bli ett centrum för IT och finans genom sina frizoner Dubai Financial Centre, Dubai Internet City och Dubai Media City. Dubai International Financial Centre (DIFC) öppnades 2004 som en federal frizon. Där gäller internationella regelverk och dess handels- och avtalsrätt är skiljd från resten av Dubai och Förenade Arabemiraten. Dubai International Financial Centre är ett finansiellt centrum för Mellanöstern och Nordafrika utformad som en frizon och ett skatteparadis. Vinster och inkomster är nollbeskattade och det finns inga restriktioner för utländska kapitalrörelser. I dag attraheras svenskar främst av närliggande och politiskt förutsägbara skatteparadis i Europa och viss mån Karibien. Rädslan för att bli beskattad balanseras av rädslan för att pengarna kan försvinna om skatteparadiset råkar ut för någon form av mer våldsam politisk omvälvning. Samtidigt kommer de skatteavtal OECD driver fram i Europa att göra att de fjärran skatteparadisen som ligger mer utanför europeisk och amerikansk kontroll blir attraktivare. Det finns alltså all anledning att redan nu motverka en utveckling där de som vill undvika skatt flyr ännu längre bort med sitt kapital. Det bör också beaktas att ett ökat europeiskt polissamarbete gör kriminella grupper mer benägna att gömma pengar längre bort.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minimera risken att Dubai utvecklas till ett skatteparadis för svenskar och den organiserade brottsligheten i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-09 Anmäld: 2008-12-09 Besvarad: 2008-12-17 Svar anmält: 2008-12-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-17)