du-reformen inom skatteväsendet

Skriftlig fråga 2002/03:446 av Juholt, Håkan (s)

Juholt, Håkan (s)

den 27 januari

Fråga 2002/03:446

av Håkan Juholt (s) till finansminister Bosse Ringholm om du-reformen inom skatteväsendet

I skattemyndighetens korrespondens med Vänsterpartiets ledare Gudrun Schyman har jag noterat att myndigheten genomgående använder tilltalsordet Ni. Det är förvisso en detalj i den nu aktuella frågan men den förtjänar ändå att uppmärksammas. Enligt min uppfattning var det positivt när också myndigheterna tog till sig du-reformen. Det gav en signal om deras förhållningssätt till medborgarna. Därför är det olyckligt om myndigheterna nu återgår till att använda Ni. Det kan påverka allmänhetens inställning till myndigheterna och det kan också få smitteffekter till andra sektorer i samhället. Därför bör en återgång till tilltalsordet Ni aktivt bekämpas.

Jag vill fråga ministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att slå vakt om du-reformen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-01-27 Anmäld: 2003-01-28 Besvarad: 2003-02-05 Svar anmält: 2003-02-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-02-05)