Drottningholms slottsteater

Skriftlig fråga 2005/06:1031 av Wikström, Cecilia (fp)

Wikström, Cecilia (fp)

den 16 februari

Fråga 2005/06:1031 av Cecilia Wikström (fp) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Drottningholms slottsteater

Det är ett välkänt faktum att förutsättningarna för att bedriva en kvalitativt högtstående verksamhet vid Drottningholms slottsteater är ogynnsamma. Anslagen är låga och den ökning av anslaget till Drottningsholmsteatern som sker i 2006 års budget är helt otillräcklig. Dessutom är det svårt att knyta till sig långa sponsoravtal. Medelstilldelningen till de statliga institutionerna bör ske så att verksamheten säkerställs, men sponsring bör också uppmuntras. Det bör göras en ändring i lagstiftningen så att skatteavdrag till hundra procent blir möjligt för företag även vid sponsring till kultur.

Drottningholmsteatern är unik i världen eftersom den är fullständigt intakt sedan den byggdes på 1700-talet. Man bedriver också en föreställningsverksamhet på operakonstens område som ligger på högsta internationella nivå. Under förra året var dock medelstilldelningen så låg att man radikalt tvingades skära ned föreställningsverksamheten, vilket gjorde att väldigt många människor inte lyckades få se en enda föreställning under spelsäsongen.

Drottningholms slottsteater och teatermuseum är unika företeelser och finns med på Unescos världsarvslista. Staten måste därför ta ett utökat ekonomiskt ansvar så att detta unika världsarv kan bevaras och att verksamhet kan bedrivas där, till glädje för både oss svenskar och utländska besökare.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att möjligheterna för företagssponsring vid statliga kulturinstitutioner som Drottningholms slottsteater blir gynnsammare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-16 Anmäld: 2006-02-16 Besvarad: 2006-02-22 Svar anmält: 2006-02-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-22)