Drönarföretagens svårigheter efter ny dom

Skriftlig fråga 2016/17:302 av Johan Löfstrand (S)

Johan Löfstrand (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

 

Mark- och miljööverdomstolen har slagit fast att drönare med kamera kräver tillstånd från länsstyrelsen. Detta innebär inget förbud, men det krävs nu att de företag som arbetar med drönare måste ha tillstånd. Domen innebär även att privatpersoner behöver ansöka om tillstånd. För att få tillstånd krävs det att övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. I grunden är det bra att rättsläget på området förtydligas. Samtidigt skapar detta stora och i vissa fall katastrofala konsekvenser för de seriösa aktörer som arbetar inom sektorn.

Många företag står nu utan möjlighet att fortsätta sin verksamhet. De måste i stället skicka in ansökningar till länsstyrelsen utan att kunna få några förhandsbesked. Handläggningstiden är ett par månader men kan ta betydlig längre tid. Många av företagen är små och relativt nystartade och har inte de ekonomiska musklerna för att klara denna ovissa väntan.

Regeringen konstaterade redan i november 2015 att det fanns ett behov av att tillsätta en utredning för att se över 2013 års kameraövervakningslag. Utredningen skulle bland annat titta på hur lagen förhåller sig till användning av ny teknik, till exempel kamerautrustade drönare. Utredningen kommer att redovisa sina resultat i juni 2017.

Det är bra att regeringen tidigt insåg behovet av ett tydligare regelverk, men Mark- och miljööverdomstolens dom får nu stora konsekvenser för en ung men viktig bransch.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitieminister Morgan Johansson:

 

Hur tänker regeringen agera för att underlätta för dessa bolag att fortsätta att bedriva sin verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-09 Överlämnad: 2016-11-10 Anmäld: 2016-11-11 Svarsdatum: 2016-11-16 Sista svarsdatum: 2016-11-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga