Drönare

Skriftlig fråga 2013/14:629 av Hannah Bergstedt (S)

Hannah Bergstedt (S)

till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 

En drönare är en obemannad luftfarkost, även kallat förarlöst plan eller UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Den är ett motorförsett luftfartyg utan pilot ombord som kan flyga autonomt eller fjärrstyras.

Drönare används militärt av USA men idéerna om civil användning är många. Drönaren ska kunna leverera varor, syssla med brandskydd, polisarbete, sköta fotografering etcetera. Det är också fullt möjligt för privatpersoner att bygga drönare för eget bruk.

En större användning av drönare, privat och kommersiellt, väcker många frågor. Det är till exempel frågor om integritet eftersom man med drönare kan filma människor överallt och utan att personen som filmas kanske märker det eller kan identifiera vem som filmar. Lagen om fotoförbud undergrävs.

Regleringen av luftrummet på lägre höjd blir också en fråga om större flöden av drönare börjar röra sig i centrum av städerna. Det kan handla om ansvarsfrågor ifall oidentifierbara drönare orsakar skador på egendom eller skadar människor.

Drönare skapar också bättre möjligheter till övervakning än fasta övervakningskameror; den debatt som finns kring fasta kameror blir genom detta ännu större.

Genom vilka åtgärder avser statsrådet  att förbereda Sverige på en utökad användning av drönare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-19 Överlämnad: 2014-05-19 Anmäld: 2014-05-26 Besvarad: 2014-05-28 Sista svarsdatum: 2014-05-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga