Dröjsmål med att utforma arbetsgivarintyg

Skriftlig fråga 2012/13:547 av Stenberg, Maria (S)

Stenberg, Maria (S)

den 29 maj

Fråga

2012/13:547 Dröjsmål med att utforma arbetsgivarintyg

av Maria Stenberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I 47 § lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) står bland annat: ”Arbetsgivare skall på begäran utfärda intyget enligt formulär som fastställts av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.” Det finns dock ingen lagtext eller avtalsskrivning om hur lång tid arbetsgivaren har på sig att utfärda ett korrekt arbetsgivarintyg och ingen sanktion i lagen för den arbetsgivare som inte utfärdar eller som dröjer med utfärdandet av arbetsgivarintyget. Detta medför att det förekommer att nyblivne arbetslöse hamnar i ekonomiska svårigheter när arbetsgivare inte skyndsamt utfärdar de arbetsgivarintyg som a-kassan kräver för att kunna utbetala arbetslöshetsersättning till den arbetslöse.

Avser arbetsmarknadsministern att vidta någon åtgärd för att begränsa hur lång tid en arbetsgivare kan dröja med att utfärda ett arbetsgivarintyg?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-05-29 Anmäld: 2013-05-29 Besvarad: 2013-06-05 Svar anmält: 2013-06-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-05)