drogtester i arbetslivet

Skriftlig fråga 2000/01:842 av Olander, Ronny (s)

Olander, Ronny (s)

den 7 mars

Fråga 2000/01:842

av Ronny Olander (s) till statsrådet Mona Sahlin om drogtester i arbetslivet

Enligt enkätundersökningar ställer en stor majoritet av svenskarna upp på drogtester för att få drogfria arbetsplatser. Och de lokala fackförbunden på t.ex. SJ och Luftfartsverket har gått med på att drogtesta personal som arbetar med s.k. säkerhetstjänst.

Självklart ska vi ha drogfria arbetsplatser. Inte minst ur arbetsmiljösynpunkt och för allas trygghet. Men samtidigt är det faktiskt inte utan anledning som den kroppsliga integriteten är skyddad i grundlagen. I regeringsformens andra kapitel. Och att man måste ha stöd i någon annan lag för att inskränka grundlagens skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmänna.

Jag kan förstå att man vill testa t.ex. piloter och lokförare. Men i dag ökar användandet av drogtester mycket snabbt. Senaste året drogtestades ca 30 000 anställda i Sverige. Hur många tester har vi om några år?

Det är viktigt att vi får tydligare regler för att kunna hantera den känsliga balansgången mellan personlig integritet och säkerhet för anställda och allmänhet. Och att vi får regler som förhindrar att drogtester blir något som arbetsgivare gör godtyckligt och slentrianmässigt.

Jag vill därför fråga statsrådet Mona Sahlin:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att komma till rätta med godtycklig användning av drogtester av anställda och arbetssökande?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-03-07 Anmäld: 2001-03-13 Besvarad: 2001-03-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-03-15)